Điện tử gia dụng Việt

Đã đưa thêm vào SalesDesign 1 Organization Database 2 Mô hình SDR SR 3 Lead Scoring Model Mục đích giúp các doanh nghiệp 1 Hệ thống hóa data

Đã đưa thêm vào SalesDesign
1. Organization Database
2. Mô hình SDR ->SR
3. Lead Scoring Model
Mục đích giúp các doanh nghiệp
1. Hệ thống hóa database khách hàng theo phân khúc, mục tiêu rõ ràng từ Database hiện có và Database thô
2. Chuyên nghiệp hóa bộ phận, công việc cực nhất của Sales là verify Lead-> Qualify Lead
3. Hệ thống hóa điểm trên Lead: Khách hàng mục tiêu để sử dụng database lâu dài, hiệu quả và bỏ rác database ko phù hợp.
Hy vọng sẽ giúp được nhiều doanh nghiệp trong quá trình tư vấn và đào tạo hệ thống Sales phát triển vượt bậc.
#SalesDesign
Tư vấn, thiết kế, đào tạo hệ thống kinh doanh và cung cấp đội ngũ Sales cho doanh nghiệp
QP.
2020-09-24
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới