dientugiadungviet.com

Một gia đình có ba mẹ và 2 bé dưới 12 tuổi nếu 1 năm mà đi du lịch

Một gia đình có ba mẹ và 2 bé dưới 12 tuổi, nếu 1 năm mà đi du lịch:
?1 thành phố biển di chuyển bằng air (ĐN, Hội An...
?1 thành phố biển di chuyển bằng xe (V.Tàu, P.Thiết...)
?1 thành phố đồi thông...
?1 vài nơi sáng đi chiều về...
Thì tổng tiền có thể bằng 1 chuyến Châu Âu, hay Mỹ, hay Úc trong 2 tuần.
Có thể không ta???
Vậy 1 năm gom lại đi 1 Châu thì ổn không nhỉ?
2021-11-30
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới